Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Înţeleg punctul său de vedere.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
ฉันยอมรับว่า...
Sunt în totalitate de acord că...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mă opun total ideii conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

ฉันจะพูดว่า...
Aş putea spune că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ดูเหมือนว่า...
Impresia mea este că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ในความคิดเห็นของฉัน...
După părerea mea,...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Din punctul meu de vedere...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Sunt de părere că...
Henkilökohtainen mielipide
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
ยอมรับ...แต่...
Admitem faptul că..., dar...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se admite faptul că..., însă...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ในทางตรงกันข้าม...
Din contră,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
ในอีกด้านหนึ่ง...
Pe de o parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
ในอีกด้านหนึ่ง...
Pe de altă parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
ถึงแม้ว่า...
Contrar...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
ถึงแม้ว่า...
În ciuda faptului că...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
โดยบังเอิญ...
Întâmplător...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
นอกจากนี้...
Mai mult decât atât...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti