Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
ฉันยอมรับว่า...
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

ฉันจะพูดว่า...
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ดูเหมือนว่า...
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ในความคิดเห็นของฉัน...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
ยอมรับ...แต่...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ในทางตรงกันข้าม...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
ในอีกด้านหนึ่ง...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
ในอีกด้านหนึ่ง...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
ถึงแม้ว่า...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
ถึงแม้ว่า...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
โดยบังเอิญ...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
นอกจากนี้...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti