Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
ฉันยอมรับว่า...
Mi tute konsentas, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Mi tute malkonsentas, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En kontrasto al..., ...montras...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...per kontrasto kun...estas...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...estas simila al... rilate...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
La unua..., kontraste, la dua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

ฉันจะพูดว่า...
Mi dirus, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ดูเหมือนว่า...
Ŝajnas al mi, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ในความคิดเห็นของฉัน...
Miaopinie…
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
El mia vidpunkto...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Mi estas de la opinio, ke...
Henkilökohtainen mielipide
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
ยอมรับ...แต่...
Certe..., sed...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Koncedita, ..., tamen...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ในทางตรงกันข้าม...
Kontraŭe, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
ในอีกด้านหนึ่ง...
Unuflanke...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
ในอีกด้านหนึ่ง...
Aliflanke…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ la fakto ke...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Science/Historie parolanta...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
โดยบังเอิญ...
Parenteze...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
นอกจากนี้...
Krome...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti