Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, coincido con X porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Comprendo su planteamiento...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
ฉันยอมรับว่า...
Coincido totalmente en que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Respaldo completamente la idea de que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Difiero completamente en relación a...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En contraste con..., ... muestra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... en contraste con... es/son...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... es similar a... en lo referente a...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... y... difieren en relación a...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

ฉันจะพูดว่า...
Podría decir que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ดูเหมือนว่า...
A mi parecer...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ในความคิดเห็นของฉัน...
En mi opinión...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Desde mi punto de vista...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Soy de la opinión de que...
Henkilökohtainen mielipide
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
A mi parecer... debido a que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
ยอมรับ...แต่...
Es cierto que..., pero...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ในทางตรงกันข้าม...
Por el contrario,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por una parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por otra parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
ถึงแม้ว่า...
A pesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
ถึงแม้ว่า...
A pesar de que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
โดยบังเอิญ...
Cabe acotar...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
นอกจากนี้...
Además,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti