Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
ฉันยอมรับว่า...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

ฉันจะพูดว่า...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ดูเหมือนว่า...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ในความคิดเห็นของฉัน...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
ยอมรับ...แต่...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ในทางตรงกันข้าม...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
ในอีกด้านหนึ่ง...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
ในอีกด้านหนึ่ง...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
ถึงแม้ว่า...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
ถึงแม้ว่า...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
โดยบังเอิญ...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
นอกจากนี้...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti