Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Demek istediğini anlıyorum.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
...'a tamamen katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
...'a karşın ...'daki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
Demek istediğim ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
Bana öyle görünüyor ki ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
Bence ...
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
Benim bakış açıma göre ...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
... görüşündeyim.
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
İnancıma göre ... çünkü ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
Bir açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
... olmasına rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
Antiparantez ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
Buna ilaveten ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti