Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
W pełni się zgadzam z...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
....i...rożnią się pod względem...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
Powiedziałbym, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
Wydaje mi się, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
Moim zdaniem...
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
Z mojego punktu widzenia...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
Jestem zdania, że...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
Wprawdzie..., ale...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
Przeciwnie, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
Z jednej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
Z drugiej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
Pomimo/Wbrew...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
Pomimo faktu, że...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
Nawiasem mówiąc, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
Ponadto...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti