Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Tende-se a concordar com...porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Percebe-se o seu propósito.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
É consenso que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Tende-se a discordar de...porque...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
Discorda-se totamente de/do/da...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Opõe-se à idéia que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
Em contraste com..., mostra que...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
...em contraste com...é/são...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
...e...diferem em termos de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Examina-se/Analisa-se agora...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
Reconhecidamente..., mas...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
Reconhecidamente....Porém...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
Ao contrário,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
Por um lado...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
Por outro lado...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
Apesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
A despeito de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
Incidentalmente...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
Além disso,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti