Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
En términos generales, coincido con X porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Comprendo su planteamiento...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
Coincido totalmente en que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Respaldo completamente la idea de que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
Difiero completamente en relación a...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
En contraste con..., ... muestra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
... en contraste con... es/son...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
... es similar a... en lo referente a...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
... y... difieren en relación a...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
Podría decir que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
A mi parecer...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
En mi opinión...
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
Desde mi punto de vista...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
Soy de la opinión de que...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
A mi parecer... debido a que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
Es cierto que..., pero...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
Por el contrario,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
Por una parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
Por otra parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
A pesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
A pesar de que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
Cabe acotar...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
Además,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti