Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Értem, amit mond.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
....-val/vel ellentétben, a .......
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Azt mondanám, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Hozzátéve ...., de ....
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Ezzel ellentétben ....
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Másrészt viszont ....
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Másrészt ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tudományosan/történelmileg ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Mellékesen....
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Továbbá ....
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti