Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Ich stimme völlig zu, dass...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Ich würde sagen, dass...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Es scheint mir, dass...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
Meiner Meinung nach...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Von meinem Standpunkt aus...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Ich bin der Ansicht, dass...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Zugegebenermaßen... , aber...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Im Gegenteil...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Einerseits...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Andererseits...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
Trotz...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Im Übrigen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Darüber hinaus...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti