Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Înţeleg punctul său de vedere.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Sunt în totalitate de acord că...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Mă opun total ideii conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Aş putea spune că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Impresia mea este că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
După părerea mea,...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Din punctul meu de vedere...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Sunt de părere că...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Convingerea mea este că... deoarece...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Admitem faptul că..., dar...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se admite faptul că..., însă...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Din contră,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Pe de o parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Pe de altă parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
Contrar...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
În ciuda faptului că...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Întâmplător...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Mai mult decât atât...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti