Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
.....라고 말하고 싶습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
제 생각에는, ...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
저의 관점에서는, ...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
반대로, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
다른 한편으로는 ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
... 에도 불구하고, ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
... 한 사실에도 불구하고,
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
부수적으로, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
게다가, ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti