Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Értem, amit mond.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ich stimme völlig zu, dass...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
....-val/vel ellentétben, a .......
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... ähnelt ... hinsichtlich...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ich würde sagen, dass...
Azt mondanám, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Es scheint mir, dass...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Meiner Meinung nach...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Von meinem Standpunkt aus...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
Ich bin der Ansicht, dass...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Zugegebenermaßen... , aber...
Hozzátéve ...., de ....
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Im Gegenteil...
Ezzel ellentétben ....
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Einerseits...
Másrészt viszont ....
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Andererseits...
Másrészt ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trotz...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Tudományosan/történelmileg ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Im Übrigen...
Mellékesen....
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Darüber hinaus...
Továbbá ....
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti