Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Demek istediğini anlıyorum.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ich stimme völlig zu, dass...
...'a tamamen katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...'a karşın ...'daki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... ähnelt ... hinsichtlich...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ich würde sagen, dass...
Demek istediğim ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Es scheint mir, dass...
Bana öyle görünüyor ki ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Meiner Meinung nach...
Bence ...
Henkilökohtainen mielipide
Von meinem Standpunkt aus...
Benim bakış açıma göre ...
Henkilökohtainen mielipide
Ich bin der Ansicht, dass...
... görüşündeyim.
Henkilökohtainen mielipide
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
İnancıma göre ... çünkü ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Zugegebenermaßen... , aber...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Im Gegenteil...
Ancak buna karşıt olarak ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Einerseits...
Bir açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Andererseits...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trotz...
... olmasına rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ungeachtet der Tatsache, dass...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Im Übrigen...
Antiparantez ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Darüber hinaus...
Buna ilaveten ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti