Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Ich stimme völlig zu, dass...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... ähnelt ... hinsichtlich...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Ich würde sagen, dass...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Es scheint mir, dass...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Meiner Meinung nach...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Von meinem Standpunkt aus...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Ich bin der Ansicht, dass...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Zugegebenermaßen... , aber...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Im Gegenteil...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Einerseits...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Andererseits...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trotz...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Im Übrigen...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Darüber hinaus...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti