Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
Μου φαίνεται ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
Κατά την γνώμη μου...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
Κατά την δική μου άποψη...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
Είμαι της γνώμης ότι...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
Βεβαίως..., αλλά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
Αντιθέτως, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
Από τη μία...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
Από την άλλη...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
Παρόλο που...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
Παρά το γεγονός ότι...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
Παρεμπιπτόντως...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
Επιπροσθέτως...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti