Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Si può comprendere il punto di vista di...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
A differenza di..., ... mostra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
In contrasto con..., .... è...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... e... differiscono in termini di...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
Secondo il mio punto di vista...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
Sono dell'idea che...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Spostando l'attenzione verso...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
Al contrario...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
Da un lato...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
Dall'altro...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
A dispetto di...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
Nonostante si ritenga che...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientificamente/Storicamente...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
A tal proposito...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
Inoltre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti