Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
... की तुलना मे, ... ... है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
मेरा मानना है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
मुझे लगता है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
मेरी राय है कि...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
मेरे दृष्टिकोण से
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
मेरा मानना है कि
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
इसके विपरीत
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
एक तरफ से...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
दूसरी तरफ से
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
वैसे...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
इसके अतिरिक्त...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti