Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jag håller helt med om att ...
أتفق تماماً على أنّ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I motsats till ..., ... visar ...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... till skillnad från ... är...
على النقيض من... هو \ هم...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... liknar ... när det gäller ...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...و ... يختلف من حيثُ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jag skulle säga att ...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
För mig verkar det som att ...
يبدو لي أنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Enligt min åsikt ...
في رأيِي...
Henkilökohtainen mielipide
Från min synpunkt sett ...
مِنْ وجهة نظري...
Henkilökohtainen mielipide
Jag är av den uppfattningen att ...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Henkilökohtainen mielipide
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det är min åsikt att ... eftersom ...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Låt oss nu analysera/undersöka ...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Visserligen ... men ...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Tvärtom ...
على العكس، ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Å ena sidan ...
من جهةٍ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Å andra sidan ...
من جهةٍ أخرى...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Trots ...
على الرغم من...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Trots att ...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
För övrigt/Förresten ...
وبالمناسبة فإنّ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Dessutom ...
علاوة على ذلك...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti