Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Согласие
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Cineva este de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Înţeleg punctul său de vedere.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Sunt în totalitate de acord că...
Я полностью согласен, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Я совершенно не соголасен с...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mă opun total ideii conform căreia...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
И наоборот, ... показывает...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...în opoziţie cu...este/sunt...
В отличие от...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... и ... различаются в понимании ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Первое...., второе, напротив, ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Aş putea spune că...
Я бы предположил, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Impresia mea este că...
Мне кажется, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
După părerea mea,...
Я считаю, что...
Henkilökohtainen mielipide
Din punctul meu de vedere...
По моему мнению...
Henkilökohtainen mielipide
Sunt de părere că...
Я придерживаюсь мнения, что...
Henkilökohtainen mielipide
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Convingerea mea este că... deoarece...
Я полагаю, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Нельзя не заметить, что ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Admitem faptul că..., dar...
Согласен.., но...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se admite faptul că..., însă...
Согласен,... , и тем неменее
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Din contră,...
Напротив,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Pe de o parte...
С одной стороны
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Pe de altă parte...
С другой стороны...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Contrar...
Несмотря на
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
În ciuda faptului că...
Хотя...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Говоря научным языком...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Întâmplător...
Между прочим...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Mai mult decât atât...
Более того...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti