Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Cineva este de acord cu...deoarece...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Înţeleg punctul său de vedere.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Sunt în totalitate de acord că...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mă opun total ideii conform căreia...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...în opoziţie cu...este/sunt...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Aş putea spune că...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Impresia mea este că...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
După părerea mea,...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Din punctul meu de vedere...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Sunt de părere că...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Convingerea mea este că... deoarece...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Admitem faptul că..., dar...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se admite faptul că..., însă...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Din contră,...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Pe de o parte...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Pe de altă parte...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Contrar...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
În ciuda faptului că...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Întâmplător...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Mai mult decât atât...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti