Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Cineva este de acord cu...deoarece...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Înţeleg punctul său de vedere.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Sunt în totalitate de acord că...
W pełni się zgadzam z...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mă opun total ideii conform căreia...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...în opoziţie cu...este/sunt...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
....i...rożnią się pod względem...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Aş putea spune că...
Powiedziałbym, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Impresia mea este că...
Wydaje mi się, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
După părerea mea,...
Moim zdaniem...
Henkilökohtainen mielipide
Din punctul meu de vedere...
Z mojego punktu widzenia...
Henkilökohtainen mielipide
Sunt de părere că...
Jestem zdania, że...
Henkilökohtainen mielipide
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Convingerea mea este că... deoarece...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Admitem faptul că..., dar...
Wprawdzie..., ale...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se admite faptul că..., însă...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Din contră,...
Przeciwnie, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Pe de o parte...
Z jednej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Pe de altă parte...
Z drugiej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Contrar...
Pomimo/Wbrew...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
În ciuda faptului că...
Pomimo faktu, że...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Întâmplător...
Nawiasem mówiąc, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Mai mult decât atât...
Ponadto...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti