Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Cineva este de acord cu...deoarece...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Înţeleg punctul său de vedere.
言っていることはもっともだ。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Sunt în totalitate de acord că...
・・・・に同意している。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
心から・・・・という意見を支持する。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
・・・・に強く反対である。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mă opun total ideii conform căreia...
・・・・という意見に断固として反対する。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...în opoziţie cu...este/sunt...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Aş putea spune că...
・・・・と言えるかもしれない。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Impresia mea este că...
・・・・のように見受けられる。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
După părerea mea,...
私の意見では、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Din punctul meu de vedere...
私の見方だと、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Sunt de părere că...
私の意見としては、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Convingerea mea este că... deoarece...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Admitem faptul că..., dar...
確かにそうだが、しかし・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se admite faptul că..., însă...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Din contră,...
それどころか、・・・・
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Pe de o parte...
一方では・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Pe de altă parte...
しかしその一方で・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Contrar...
・・・・にもかかわらず
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
În ciuda faptului că...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Întâmplător...
ちなみに、・・・・
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Mai mult decât atât...
その上・・・・
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti