Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En términos generales, coincido con X porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Cineva este de acord cu...deoarece...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Înţeleg punctul său de vedere.
Comprendo su planteamiento...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Sunt în totalitate de acord că...
Coincido totalmente en que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Respaldo completamente la idea de que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Difiero completamente en relación a...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Mă opun total ideii conform căreia...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En contraste con..., ... muestra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...în opoziţie cu...este/sunt...
... en contraste con... es/son...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... es similar a... en lo referente a...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... y... difieren en relación a...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Aş putea spune că...
Podría decir que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Impresia mea este că...
A mi parecer...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
După părerea mea,...
En mi opinión...
Henkilökohtainen mielipide
Din punctul meu de vedere...
Desde mi punto de vista...
Henkilökohtainen mielipide
Sunt de părere că...
Soy de la opinión de que...
Henkilökohtainen mielipide
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Convingerea mea este că... deoarece...
A mi parecer... debido a que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Admitem faptul că..., dar...
Es cierto que..., pero...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Se admite faptul că..., însă...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Din contră,...
Por el contrario,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Pe de o parte...
Por una parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Pe de altă parte...
Por otra parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Contrar...
A pesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
În ciuda faptului că...
A pesar de que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Întâmplător...
Cabe acotar...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Mai mult decât atât...
Además,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti