Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
Înţeleg punctul său de vedere.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
Sunt în totalitate de acord că...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Mă opun total ideii conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
Aş putea spune că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
Impresia mea este că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
După părerea mea,...
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
Din punctul meu de vedere...
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
Sunt de părere că...
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Convingerea mea este că... deoarece...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
Admitem faptul că..., dar...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
Se admite faptul că..., însă...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
Din contră,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
Pe de o parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
Pe de altă parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
Contrar...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
În ciuda faptului că...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
Întâmplător...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
Mai mult decât atât...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti