Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
Μου φαίνεται ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
Κατά την γνώμη μου...
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
Κατά την δική μου άποψη...
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
Είμαι της γνώμης ότι...
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
Βεβαίως..., αλλά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
Αντιθέτως, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
Από τη μία...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
Από την άλλη...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
Παρόλο που...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
Παρά το γεγονός ότι...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
Παρεμπιπτόντως...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
Επιπροσθέτως...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti