Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
言っていることはもっともだ。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
・・・・に同意している。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
心から・・・・という意見を支持する。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
・・・・に強く反対である。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
・・・・と言えるかもしれない。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
・・・・のように見受けられる。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
私の意見では、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
私の見方だと、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
私の意見としては、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
確かにそうだが、しかし・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
それどころか、・・・・
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
一方では・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
しかしその一方で・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
・・・・にもかかわらず
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
ちなみに、・・・・
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
その上・・・・
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti