Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Je comprends son point de vue.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Je suis entièrement d'accord que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Je cautionne entièrement l'idée que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Je suis fermement opposé à l'idée que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...and... sont similaires/différents au regard de...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
En opposition avec..., ...montre...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., par contraste avec..., est/sont...
... की तुलना मे, ... ... है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...est similaire à... en ce qui concerne...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...et... diffèrent en termes de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Le premier..., a contrario, le second...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Je dirais que...
मेरा मानना है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Il me semble que...
मुझे लगता है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
À mon sens...
मेरी राय है कि...
Henkilökohtainen mielipide
Selon mon point de vue...
मेरे दृष्टिकोण से
Henkilökohtainen mielipide
Je suis d'opinion que...
मेरा मानना है कि
Henkilökohtainen mielipide
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Je suis persuadé intimement que... parce que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
De l'avis général..., mais...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Il va de soi que..., cependant...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Au contraire, ...
इसके विपरीत
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
D'un coté...
एक तरफ से...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
D'un autre côté...
दूसरी तरफ से
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
En dépit de...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
En dépit du fait que...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
À propos de...
वैसे...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
En outre...
इसके अतिरिक्त...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti