Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Demek istediğini anlıyorum.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
W pełni się zgadzam z...
...'a tamamen katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...'a karşın ...'daki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
....i...rożnią się pod względem...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Powiedziałbym, że...
Demek istediğim ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Wydaje mi się, że...
Bana öyle görünüyor ki ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Moim zdaniem...
Bence ...
Henkilökohtainen mielipide
Z mojego punktu widzenia...
Benim bakış açıma göre ...
Henkilökohtainen mielipide
Jestem zdania, że...
... görüşündeyim.
Henkilökohtainen mielipide
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Wprawdzie..., ale...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Przeciwnie, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Z jednej strony...
Bir açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Z drugiej strony...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Pomimo/Wbrew...
... olmasına rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Pomimo faktu, że...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nawiasem mówiąc, ...
Antiparantez ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Ponadto...
Buna ilaveten ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti