Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
W pełni się zgadzam z...
Jag håller helt med om att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... till skillnad från ... är...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... liknar ... när det gäller ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
....i...rożnią się pod względem...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Powiedziałbym, że...
Jag skulle säga att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Wydaje mi się, że...
För mig verkar det som att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Moim zdaniem...
Enligt min åsikt ...
Henkilökohtainen mielipide
Z mojego punktu widzenia...
Från min synpunkt sett ...
Henkilökohtainen mielipide
Jestem zdania, że...
Jag är av den uppfattningen att ...
Henkilökohtainen mielipide
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Wprawdzie..., ale...
Visserligen ... men ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Przeciwnie, ...
Tvärtom ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Z jednej strony...
Å ena sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Z drugiej strony...
Å andra sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Pomimo/Wbrew...
Trots ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Pomimo faktu, że...
Trots att ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nawiasem mówiąc, ...
För övrigt/Förresten ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Ponadto...
Dessutom ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti