Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
W pełni się zgadzam z...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... की तुलना मे, ... ... है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
....i...rożnią się pod względem...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Powiedziałbym, że...
मेरा मानना है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Wydaje mi się, że...
मुझे लगता है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Moim zdaniem...
मेरी राय है कि...
Henkilökohtainen mielipide
Z mojego punktu widzenia...
मेरे दृष्टिकोण से
Henkilökohtainen mielipide
Jestem zdania, że...
मेरा मानना है कि
Henkilökohtainen mielipide
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Wprawdzie..., ale...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Przeciwnie, ...
इसके विपरीत
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Z jednej strony...
एक तरफ से...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Z drugiej strony...
दूसरी तरफ से
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Pomimo/Wbrew...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Pomimo faktu, że...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nawiasem mówiąc, ...
वैसे...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Ponadto...
इसके अतिरिक्त...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti