Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Je comprends son point de vue.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Je suis entièrement d'accord que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
En opposition avec..., ...montre...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
..., par contraste avec..., est/sont...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...et... diffèrent en termes de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Le premier..., a contrario, le second...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Θα μπορούσα να πω ότι...
Je dirais que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Μου φαίνεται ότι...
Il me semble que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Κατά την γνώμη μου...
À mon sens...
Henkilökohtainen mielipide
Κατά την δική μου άποψη...
Selon mon point de vue...
Henkilökohtainen mielipide
Είμαι της γνώμης ότι...
Je suis d'opinion que...
Henkilökohtainen mielipide
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Βεβαίως..., αλλά...
De l'avis général..., mais...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Il va de soi que..., cependant...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Αντιθέτως, ...
Au contraire, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Από τη μία...
D'un coté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Από την άλλη...
D'un autre côté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Παρόλο που...
En dépit de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Παρά το γεγονός ότι...
En dépit du fait que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Παρεμπιπτόντως...
À propos de...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Επιπροσθέτως...
En outre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti