Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
言っていることはもっともだ。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
・・・・に同意している。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
心から・・・・という意見を支持する。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
・・・・に強く反対である。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
・・・・という意見に断固として反対する。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Θα μπορούσα να πω ότι...
・・・・と言えるかもしれない。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Μου φαίνεται ότι...
・・・・のように見受けられる。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Κατά την γνώμη μου...
私の意見では、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Κατά την δική μου άποψη...
私の見方だと、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Είμαι της γνώμης ότι...
私の意見としては、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Βεβαίως..., αλλά...
確かにそうだが、しかし・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Αντιθέτως, ...
それどころか、・・・・
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Από τη μία...
一方では・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Από την άλλη...
しかしその一方で・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Παρόλο που...
・・・・にもかかわらず
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Παρά το γεγονός ότι...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Παρεμπιπτόντως...
ちなみに、・・・・
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Επιπροσθέτως...
その上・・・・
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti