Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Si può comprendere il punto di vista di...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
A differenza di..., ... mostra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
In contrasto con..., .... è...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... e... differiscono in termini di...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Θα μπορούσα να πω ότι...
Si potrebbe dunque affermare che...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Μου φαίνεται ότι...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Κατά την γνώμη μου...
Secondo il mio punto di vista...
Henkilökohtainen mielipide
Κατά την δική μου άποψη...
Da una prospettiva prettamente personale...
Henkilökohtainen mielipide
Είμαι της γνώμης ότι...
Sono dell'idea che...
Henkilökohtainen mielipide
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Spostando l'attenzione verso...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Βεβαίως..., αλλά...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Αντιθέτως, ...
Al contrario...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Από τη μία...
Da un lato...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Από την άλλη...
Dall'altro...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Παρόλο που...
A dispetto di...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Παρά το γεγονός ότι...
Nonostante si ritenga che...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientificamente/Storicamente...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Παρεμπιπτόντως...
A tal proposito...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Επιπροσθέτως...
Inoltre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti