Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
言っていることはもっともだ。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
・・・・に同意している。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
心から・・・・という意見を支持する。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
・・・・に強く反対である。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
・・・・という意見に断固として反対する。
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

.....라고 말하고 싶습니다.
・・・・と言えるかもしれない。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
・・・・のように見受けられる。
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제 생각에는, ...
私の意見では、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
저의 관점에서는, ...
私の見方だと、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
私の意見としては、・・・・
Henkilökohtainen mielipide
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Aiheenvaihto ja uusi kappale
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
... 을 인정합니다. 하지만, ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
반대로, ...
それどころか、・・・・
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
한편으로는 ...
一方では・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli
다른 한편으로는 ...
しかしその一方で・・・・
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
... 에도 불구하고, ...
・・・・にもかかわらず
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
... 한 사실에도 불구하고,
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
부수적으로, ...
ちなみに、・・・・
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
게다가, ...
その上・・・・
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti