Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

.....라고 말하고 싶습니다.
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제 생각에는, ...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
저의 관점에서는, ...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
반대로, ...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
한편으로는 ...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
다른 한편으로는 ...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
... 에도 불구하고, ...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
... 한 사실에도 불구하고,
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
부수적으로, ...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
게다가, ...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti