Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
أتفق تماماً على أنّ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
على النقيض من... هو \ هم...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
...و ... يختلف من حيثُ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

.....라고 말하고 싶습니다.
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
يبدو لي أنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
제 생각에는, ...
في رأيِي...
Henkilökohtainen mielipide
저의 관점에서는, ...
مِنْ وجهة نظري...
Henkilökohtainen mielipide
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Henkilökohtainen mielipide
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
... 을 인정합니다. 하지만, ...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
반대로, ...
على العكس، ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
한편으로는 ...
من جهةٍ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
다른 한편으로는 ...
من جهةٍ أخرى...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
... 에도 불구하고, ...
على الرغم من...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
... 한 사실에도 불구하고,
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
부수적으로, ...
وبالمناسبة فإنّ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
게다가, ...
علاوة على ذلك...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti