Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Értem, amit mond.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
....-val/vel ellentétben, a .......
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Azt mondanám, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Véleményem szerint ...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Hozzátéve ...., de ....
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Ezzel ellentétben ....
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Másrészt viszont ....
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Másrészt ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Tudományosan/történelmileg ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Mellékesen....
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Továbbá ....
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti