Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Demek istediğini anlıyorum.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
...'a tamamen katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
...'a karşın ...'daki ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Demek istediğim ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Bana öyle görünüyor ki ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Bence ...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Benim bakış açıma göre ...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
... görüşündeyim.
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
İnancıma göre ... çünkü ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Ancak buna karşıt olarak ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Bir açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
... olmasına rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Antiparantez ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Buna ilaveten ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti