Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Înţeleg punctul său de vedere.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Sunt în totalitate de acord că...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Mă opun total ideii conform căreia...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Aş putea spune că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Impresia mea este că...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
După părerea mea,...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Din punctul meu de vedere...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Sunt de părere că...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Convingerea mea este că... deoarece...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Admitem faptul că..., dar...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Se admite faptul că..., însă...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Din contră,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Pe de o parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Pe de altă parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
Contrar...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
În ciuda faptului că...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Întâmplător...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Mai mult decât atât...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti