Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
W pełni się zgadzam z...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
....i...rożnią się pod względem...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Powiedziałbym, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Wydaje mi się, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Moim zdaniem...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Z mojego punktu widzenia...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Jestem zdania, że...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Wprawdzie..., ale...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Przeciwnie, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Z jednej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Z drugiej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
Pomimo/Wbrew...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Pomimo faktu, że...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Nawiasem mówiąc, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Ponadto...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti