Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Μου φαίνεται ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Κατά την γνώμη μου...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Κατά την δική μου άποψη...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Είμαι της γνώμης ότι...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Βεβαίως..., αλλά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Αντιθέτως, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Από τη μία...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Από την άλλη...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
Παρόλο που...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Παρά το γεγονός ότι...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Παρεμπιπτόντως...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Επιπροσθέτως...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti