Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
Si può comprendere il punto di vista di...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
A differenza di..., ... mostra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
In contrasto con..., .... è...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
... è simile a ... in quanto entrambi...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
... e... differiscono in termini di...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
Si potrebbe dunque affermare che...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
Secondo il mio punto di vista...
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
Da una prospettiva prettamente personale...
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
Sono dell'idea che...
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Spostando l'attenzione verso...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
Al contrario...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
Da un lato...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
Dall'altro...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
A dispetto di...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Nonostante si ritenga che...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Scientificamente/Storicamente...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
A tal proposito...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Inoltre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti