Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

一般来说,我同意...,因为...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
人们较倾向于同意...,因为...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
我能理解他/她的观点。
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
我完全同意...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
我完全赞同...的观点。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

总的来说,我不同意...,因为...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
人们较倾向于不同意...,因为...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我明白他的意思,但是完全不同意。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
我强烈不同意...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
我坚决反对...的观点
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

就...方面,...和...相似/不同
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
和...比,...表明...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
对比...,...是...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
在...方面,...和...是相似的
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
在...方面,...和...不同
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
第一...,与此对比,第二...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
...和...的一个不同点是...,而...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

我想说的是...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
对我来说,它像是...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
在我看来...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
我认为...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
我的观点是...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
我相信...,因为...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

现在让我们分析/转到/研究...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...清楚了,让我们把注意力转到...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
诚然...,但是...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
...是对的,但是事实上...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
诚然...,但是...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
相反...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方面...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
另一方面...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
尽管...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
尽管...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
从科学/历史角度讲...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
附带说一句...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
此外...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti