Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
言っていることはもっともだ。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
・・・・に同意している。
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
心から・・・・という意見を支持する。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

大まかに言って、・・・・に反対である。
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
・・・・に強く反対である。
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・という意見に断固として反対する。
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... na rozdíl od... je/jsou...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... a... se liší, pokud jde o...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
První... na rozdíl od druhého...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

・・・・と言えるかもしれない。
Řekla bych, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
・・・・のように見受けられる。
Zdá se mi, že...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
私の意見では、・・・・
Podle mého názoru...
Henkilökohtainen mielipide
私の見方だと、・・・・
Z mého pohledu...
Henkilökohtainen mielipide
私の意見としては、・・・・
Jsem toho názoru, že...
Henkilökohtainen mielipide
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
確かにそうだが、しかし・・・・
Nelze popřít, že..., ale ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Nelze popřít, že..., nicméně...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
それどころか、・・・・
Naopak/Naproti očekávání...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方では・・・・
Na jedné straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
しかしその一方で・・・・
Na druhé straně...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
・・・・にもかかわらず
Navzdory...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Navzdory tomu, že...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vědecky/Historicky vzato...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
ちなみに、・・・・
Mimochodem...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
その上・・・・
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti