Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
言っていることはもっともだ。
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
・・・・に同意している。
ฉันยอมรับว่า...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
心から・・・・という意見を支持する。
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

大まかに言って、・・・・に反対である。
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・の理由で・・・・に反対である。
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
・・・・に強く反対である。
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・という意見に断固として反対する。
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

・・・・と言えるかもしれない。
ฉันจะพูดว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
・・・・のように見受けられる。
ดูเหมือนว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
私の意見では、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
私の見方だと、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
私の意見としては、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
加えて、これに反する意見もある:・・・・
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
確かにそうだが、しかし・・・・
ยอมรับ...แต่...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
それどころか、・・・・
ในทางตรงกันข้าม...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方では・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
しかしその一方で・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
・・・・にもかかわらず
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
科学的に/歴史的に言って・・・・
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
ちなみに、・・・・
โดยบังเอิญ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
その上・・・・
นอกจากนี้...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti