Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
言っていることはもっともだ。
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
・・・・に同意している。
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
心から・・・・という意見を支持する。
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・の理由で・・・・に反対である。
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
・・・・に強く反対である。
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・という意見に断固として反対する。
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

・・・・と言えるかもしれない。
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
・・・・のように見受けられる。
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
私の意見では、・・・・
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
私の見方だと、・・・・
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
私の意見としては、・・・・
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
確かにそうだが、しかし・・・・
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
それどころか、・・・・
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方では・・・・
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
しかしその一方で・・・・
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
・・・・にもかかわらず
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
ちなみに、・・・・
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
その上・・・・
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti