Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
言っていることはもっともだ。
Je comprends son point de vue.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
・・・・に同意している。
Je suis entièrement d'accord que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
心から・・・・という意見を支持する。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

大まかに言って、・・・・に反対である。
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・の理由で・・・・に反対である。
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
・・・・に強く反対である。
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・という意見に断固として反対する。
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...and... sont similaires/différents au regard de...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En opposition avec..., ...montre...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
..., par contraste avec..., est/sont...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...est similaire à... en ce qui concerne...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...et... diffèrent en termes de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Le premier..., a contrario, le second...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

・・・・と言えるかもしれない。
Je dirais que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
・・・・のように見受けられる。
Il me semble que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
私の意見では、・・・・
À mon sens...
Henkilökohtainen mielipide
私の見方だと、・・・・
Selon mon point de vue...
Henkilökohtainen mielipide
私の意見としては、・・・・
Je suis d'opinion que...
Henkilökohtainen mielipide
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
加えて、これに反する意見もある:・・・・
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
確かにそうだが、しかし・・・・
De l'avis général..., mais...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Il va de soi que..., cependant...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
それどころか、・・・・
Au contraire, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方では・・・・
D'un coté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
しかしその一方で・・・・
D'un autre côté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
・・・・にもかかわらず
En dépit de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
En dépit du fait que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
ちなみに、・・・・
À propos de...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
その上・・・・
En outre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti