Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
言っていることはもっともだ。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
・・・・に同意している。
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
心から・・・・という意見を支持する。
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

大まかに言って、・・・・に反対である。
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
・・・・に強く反対である。
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
・・・・という意見に断固として反対する。
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

・・・・と言えるかもしれない。
Θα μπορούσα να πω ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
・・・・のように見受けられる。
Μου φαίνεται ότι...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
私の意見では、・・・・
Κατά την γνώμη μου...
Henkilökohtainen mielipide
私の見方だと、・・・・
Κατά την δική μου άποψη...
Henkilökohtainen mielipide
私の意見としては、・・・・
Είμαι της γνώμης ότι...
Henkilökohtainen mielipide
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
確かにそうだが、しかし・・・・
Βεβαίως..., αλλά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
それどころか、・・・・
Αντιθέτως, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
一方では・・・・
Από τη μία...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
しかしその一方で・・・・
Από την άλλη...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
・・・・にもかかわらず
Παρόλο που...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Παρά το γεγονός ότι...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
ちなみに、・・・・
Παρεμπιπτόντως...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
その上・・・・
Επιπροσθέτως...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti